Thursday, September 22, 2011

HUKUM MUZIKa) Pandangan Imam al-Ghazali

- tidak terdapat keterangan yang jelas dari sunnah Rasulullah yang melarang penggunaan alat-alat muzik
- sebahagian instrumen muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak dilarang
- seni muzik yang dilarang ialah seni muzik yang berada di dalam keadaan yang bersekongkol dengan kumpulan pemabuk, perzinaan dan perbuatan dosa yang lain
- mendengar lagu itu ada 5 hukum iaitu harus, sunat, wajib, makruh dan haram
Imam al-Ghazali mengklasifikasikan lagu-lagu kepada 7 jenis iaitu :
• Lagu-lagu yang membangkitkan kerinduan untuk menziarahi tempat-tempat suci seperti Mekah dan Madinah
• Lagu yang mengobarkan semangat untuk berjuang mempertahankan aqidah dan negara
• Lagu yang memperihalkan pertarungan dan sikap kelelakian yang pantang mengalah di saat-saat genting
• Lagu yang mengenang peristiwa lampau yang menimbulkan kesedihan yang positif. Mengingatkan diri terhadap hakikat hidup yang sebenar.
• Lagu yang menyifatkan keadaan ketika rela dan sukacita untuk menghargai suasana tersebut dan menikmati kenangannya selama yang mungkin
• Lagu bercorak ghazal yang sopan : memperihalkan kisah cinta dan membayangkan harapan untuk bertemu dan pertautan yang lebih erat di masa yang akan dating
• Lagu yang memperihalkan keagungan sifat-sifat Tuhan, memuji serta mentahmidkan kebesarannya


b) Pandangan Imam Shafi’i

- Menyatakan bahawa nyanyian itu adalah makruh dan melalaikan di dalam kitabnya, Adab al-Qada’
- Ia menyamai kebatilan dan sesiapa yang mendengarnya maka dia adalah seorang safih dan penyaksiannya ditolak
- Mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahram tidaklah harus dalam apa jua keadaan samada di tempat terdedah atau di tempat tertutup, samada wanita yang merdeka atau hamba
- Jika tuan kepada hamba abdi wanita mengumpulkan orang ramai agar mendengar nyanyian abdinya itu, maka dia juga seorang safih dan penyaksiannya ditolak
- Memakruhkan penggunaan seruling kerana menurutnya itu adalah perbuatan kaum Zindik untuk memesongkan orang dari mendengar al- Quran


c) Pandangan Imam Malik

- Melarang mendengar nyanyian
- Menyatakan bahawa barangsiapa ingin membeli seorang abdi wanita dan diketahuinya wanita tersebut seorang penyanyi, maka janganlah dibeli wanita tersebut


d) Pandangan Ibn Taimiyyah

- Membezakan antara mendengar nyanyian dan muzik yang bermanfaat pada agama dan antara apa yang diberi pengecualian untuk mengelakkan dosa, dan antara pendengaran muqarrabin dan pendengaran orang-orang biasa
- Diharuskan mereka mendengar apa yang disyariatkan kepada para hamba Allah iaitu mendengar ayat-ayat Allah : dapat membaiki hati dan menyucikan jiwa


e) Pandangan Dr.Yusuf al-Qaradawi

- Membuktikan mengenai hukum seni muzik yang pada asalnya bersifat harus tetapi boleh berubah kepada hukum-hukum lain berdasarkan beberapa syarat iaitu :
• Bukan semua lagu itu harus. Isi kandungannya hendaklah bertepatan dengan kesopanan Islam serta ajarannya. Nyanyiannyanyian yang menyanjung pemerintah yang zalim, taghut dan fasiq adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam melaknat para pelaku kezaliman dan para pengampunya.
• Cara persembahannya juga mesti diambilkira. Kadangkala tajuk lagunya tidak menjadi masalah tetapi cara penyampaian penyanyinya itu yang boleh menyebabkan hukumnya haram, syubhah atau makruh. Ini termasuklah cara nyanyian yang memberangsangkan ghairah seks para pendengar melalui tematema cinta berahi.
• Hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram seperti meminum arak, mendedahkan aurat atau bercampur diantara lelaki dan perempuan tanpa batas dan had.
• Seperti perkara-perkara harus yang lain, nyanyian hendaklah tidak dilebih-lebihkan terutama nyanyian yang menyentuh perasaan dan kerinduan yang berlebihan. Sekiranya unsur-unsur yang berlebihan ini tidak dikawal, ianya akan mengabaikan hak akal, rohani dan kehendak seseorang, masyarakat dan agama.
• Sekiranya terdapat unsure nyanyian yang menaikkan nafsu syahwat, mendorong ke arah kejahatan, menjadi lalai dan leka untuk mengerjakan ibadah maka menjadi kewajipan ke atas pendengar untuk menjauhinya, menutup pintu fitnah tersebut demi memelihara dirinya dan agama.


f) Fatwa Sheikh Mahmud Shaltut

- Mendengar dan bermain alat muzik adalah sama hukumnya dengan merasa makanan yang lazat, menghidu bau yang harum, melihat pemandangan yang cantik atau mencapai pengetahuan yang tidak diketahui. Semuanya memberi kesan untuk menenangkan fikiran apabila jasmani penat dan memberi kesan dalam memulihkan semula tenaga.
- Al-Quran yang mendasari segala peraturan dan perundangan yang begitu sempurna adalah bertujuan untuk menjaga supaya tidak berlaku keterlaluan di pihak yang tidak menggunakan muzik dan pihak yang menggunakan muzik secara berlebihan. Apatah lagi Islam menuntut kepada kesederhanaan.
- Fuqaha’ terdahulu telah membenarkan penggunaan seni muzik apabila mempunyai tujuan yang sesuai seperti muzik iringan ke medan perang, haji, perkahwinan dan hari kebesaran Islam. Mengikut fuqaha’ Hanafi, muzik yang dilarang ialah sekiranya bercampur dengan majlis yang terdapat arak, penyanyi perempuan yang mengghairahkan, unsur-unsur fasiq, perzinaan dan berhala.
- Beliau memberi amaran kepada sesiapa yang berani melarang sesuatu perkara yang tidak jelas dilarang oleh Allah.

HUKUM MUZIK

a) Pandangan Imam al-Ghazali

- tidak terdapat keterangan yang jelas dari sunnah Rasulullah yang melarang penggunaan alat-alat muzik
- sebahagian instrumen muzik yang mempunyai bunyi yang baik tidak dilarang
- seni muzik yang dilarang ialah seni muzik yang berada di dalam keadaan yang bersekongkol dengan kumpulan pemabuk, perzinaan dan perbuatan dosa yang lain
- mendengar lagu itu ada 5 hukum iaitu harus, sunat, wajib, makruh dan haram
Imam al-Ghazali mengklasifikasikan lagu-lagu kepada 7 jenis iaitu :
• Lagu-lagu yang membangkitkan kerinduan untuk menziarahi tempat-tempat suci seperti Mekah dan Madinah
• Lagu yang mengobarkan semangat untuk berjuang mempertahankan aqidah dan negara
• Lagu yang memperihalkan pertarungan dan sikap kelelakian yang pantang mengalah di saat-saat genting
• Lagu yang mengenang peristiwa lampau yang menimbulkan kesedihan yang positif. Mengingatkan diri terhadap hakikat hidup yang sebenar.
• Lagu yang menyifatkan keadaan ketika rela dan sukacita untuk menghargai suasana tersebut dan menikmati kenangannya selama yang mungkin
• Lagu bercorak ghazal yang sopan : memperihalkan kisah cinta dan membayangkan harapan untuk bertemu dan pertautan yang lebih erat di masa yang akan dating
• Lagu yang memperihalkan keagungan sifat-sifat Tuhan, memuji serta mentahmidkan kebesarannya


b) Pandangan Imam Shafi’i

- Menyatakan bahawa nyanyian itu adalah makruh dan melalaikan di dalam kitabnya, Adab al-Qada’
- Ia menyamai kebatilan dan sesiapa yang mendengarnya maka dia adalah seorang safih dan penyaksiannya ditolak
- Mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahram tidaklah harus dalam apa jua keadaan samada di tempat terdedah atau di tempat tertutup, samada wanita yang merdeka atau hamba
- Jika tuan kepada hamba abdi wanita mengumpulkan orang ramai agar mendengar nyanyian abdinya itu, maka dia juga seorang safih dan penyaksiannya ditolak
- Memakruhkan penggunaan seruling kerana menurutnya itu adalah perbuatan kaum Zindik untuk memesongkan orang dari mendengar al- Quran


c) Pandangan Imam Malik

- Melarang mendengar nyanyian
- Menyatakan bahawa barangsiapa ingin membeli seorang abdi wanita dan diketahuinya wanita tersebut seorang penyanyi, maka janganlah dibeli wanita tersebut


d) Pandangan Ibn Taimiyyah

- Membezakan antara mendengar nyanyian dan muzik yang bermanfaat pada agama dan antara apa yang diberi pengecualian untuk mengelakkan dosa, dan antara pendengaran muqarrabin dan pendengaran orang-orang biasa
- Diharuskan mereka mendengar apa yang disyariatkan kepada para hamba Allah iaitu mendengar ayat-ayat Allah : dapat membaiki hati dan menyucikan jiwa


e) Pandangan Dr.Yusuf al-Qaradawi

- Membuktikan mengenai hukum seni muzik yang pada asalnya bersifat harus tetapi boleh berubah kepada hukum-hukum lain berdasarkan beberapa syarat iaitu :
• Bukan semua lagu itu harus. Isi kandungannya hendaklah bertepatan dengan kesopanan Islam serta ajarannya. Nyanyiannyanyian yang menyanjung pemerintah yang zalim, taghut dan fasiq adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam melaknat para pelaku kezaliman dan para pengampunya.
• Cara persembahannya juga mesti diambilkira. Kadangkala tajuk lagunya tidak menjadi masalah tetapi cara penyampaian penyanyinya itu yang boleh menyebabkan hukumnya haram, syubhah atau makruh. Ini termasuklah cara nyanyian yang memberangsangkan ghairah seks para pendengar melalui tematema cinta berahi.
• Hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram seperti meminum arak, mendedahkan aurat atau bercampur diantara lelaki dan perempuan tanpa batas dan had.
• Seperti perkara-perkara harus yang lain, nyanyian hendaklah tidak dilebih-lebihkan terutama nyanyian yang menyentuh perasaan dan kerinduan yang berlebihan. Sekiranya unsur-unsur yang berlebihan ini tidak dikawal, ianya akan mengabaikan hak akal, rohani dan kehendak seseorang, masyarakat dan agama.
• Sekiranya terdapat unsure nyanyian yang menaikkan nafsu syahwat, mendorong ke arah kejahatan, menjadi lalai dan leka untuk mengerjakan ibadah maka menjadi kewajipan ke atas pendengar untuk menjauhinya, menutup pintu fitnah tersebut demi memelihara dirinya dan agama.


f) Fatwa Sheikh Mahmud Shaltut

- Mendengar dan bermain alat muzik adalah sama hukumnya dengan merasa makanan yang lazat, menghidu bau yang harum, melihat pemandangan yang cantik atau mencapai pengetahuan yang tidak diketahui. Semuanya memberi kesan untuk menenangkan fikiran apabila jasmani penat dan memberi kesan dalam memulihkan semula tenaga.
- Al-Quran yang mendasari segala peraturan dan perundangan yang begitu sempurna adalah bertujuan untuk menjaga supaya tidak berlaku keterlaluan di pihak yang tidak menggunakan muzik dan pihak yang menggunakan muzik secara berlebihan. Apatah lagi Islam menuntut kepada kesederhanaan.
- Fuqaha’ terdahulu telah membenarkan penggunaan seni muzik apabila mempunyai tujuan yang sesuai seperti muzik iringan ke medan perang, haji, perkahwinan dan hari kebesaran Islam. Mengikut fuqaha’ Hanafi, muzik yang dilarang ialah sekiranya bercampur dengan majlis yang terdapat arak, penyanyi perempuan yang mengghairahkan, unsur-unsur fasiq, perzinaan dan berhala.
- Beliau memberi amaran kepada sesiapa yang berani melarang sesuatu perkara yang tidak jelas dilarang oleh Allah.

Friday, May 13, 2011

Dahsyatnya Neraka Jahannam


Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi saw pada waktu yang ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya, maka ditanya oleh Nabi s.a.w.: ‘Mengapa aku melihat kau berubah muka?’
Jawabnya: ‘Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman dari padanya.’
Lalu Nabi s.a.w. bersabda: ‘Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat Jahannam.’
Jawabnya: ‘Ya. Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama seribu tahun, sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya.. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya.
Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya.
Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ke tujuh.
Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas campur nanah dan pakaiannya potongan-potongan api.
Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan.’
Nabi s.a.w. bertanya: ‘Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?’
Jawabnya: ‘Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda.’
Tanya Rasulullah s.a.w.: ‘Siapakah penduduk masing-masing pintu?’ Jawab Jibrail:
‘Pintu yg terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat nabi Isa a.s. serta keluarga Fir’aun dan namanya Al-Hawiyah.
Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim,
Pintu ketiga tempat orang shobi’in bernama Saqar.
Pintu keempat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama Ladha,
Pintu kelima orang untuk orang Yahudi bernama Huthomah.
Pintu ke enam tempat orang Nasara bernama Sa’eir.’
Kemudian Jibrail diam segan pada Rasulullah s..a.w. sehingga ditanya: ‘Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh?’
Jawabnya: ‘Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari ummatmu yg sampai mati belum sempat bertaubat.’
Maka Nabi s.a.w. jatuh pengsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibrail meletakkan kepala Nabi s.a.w. di pangkuannya sehingga sedar kembali dan sesudah sedar Nabi saw bersabda: ‘Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku dan sungguh aku merasa begitu sedihk apakah ada seorang dari ummat ku yang akan masuk ke dalam neraka?’
Jawabnya: ‘Ya, iaitu orang yg berdosa besar dari ummatmu.’
Kemudian Nabi s.a.w. menangis, Jibrail juga menangis, kemudian Nabi s.a.w. masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab ‘Peringatan Bagi Yg Lalai’)
Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku.
Tahukah kamu bahawa neraka JahanamKu itu:
1. Mempunyai 7 tingkat
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah
3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung
4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik
6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum (pohon zarqum itu ialah pohon yang mempunyai buah berduri)
8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular
9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam pekat.
10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat
Moga peringatan ini mampu menginsafkan kita. Berdoalah moga kita dijauhkan dari siksaan api neraka.


Thursday, May 5, 2011

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi s.a.w bersabda: "Sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berjalan mencari majlis zikir (majlis ilmu), apabila mereka mendapatkan suatu majlis yang dipergunakan untuk berzikir, maka mereka duduk di situ dan masing-masing malaikat membentangkan sayapnya, sehingga memenuhi ruangan yang berada di antara ahli zikir dan langit dunia.

Apabila ahli zikir itu telah kembali ke rumah masing-masing, maka para malaikat itu naik ke langit, dan kemudian di tanya oleh Allah Azza wa Jalla padahal Allah telah mengetahuinya :

"Dari mana kalian datang ?"

Para malaikat menjawab : "Kami baru saja mendatangi hamba-Mu di bumi yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan memohon kepadaMu."

Allah bertanya : "Apakah yang mereka minta ?"

Malaikat menjawab : "Mereka minta Syurga."

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah melihat syurga-Ku ?"

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah"

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka melihat Syurga-Ku ?"

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga mohon diselamatkan."

Allah bertanya : "Mereka mohon diselamatkan dari apa ?"

Para Malaikat menjawab : "Dari Neraka-Mu."

Allah bertanya : "Apakah mereka pernah melihat Neraka ?"

Para Malaikat menjawab : "Belum pernah"

Allah bertanya : "Bagaimana jika mereka pernah melihatnya?"

Para Malaikat menjawab : "Mereka juga memohon ampun kepada-Mu."

Allah berfirman : "Aku telah mengampuni mereka, maka Aku akan memenuhi permohonan mereka dan akan menjauhkan mereka dari apa yang mereka mohon untuk diselamatkan."

Para Malaikat berkata : "Wahai Tuhanku, di dalam majlis itu ada si Fulan, seorang hamba yang banyak berdosa, ia hanya lewat kemudian ikut duduk bersama mereka."

Allah berfirman : "Kepada Fulan pun Aku mengampuninya. Mereka semua adalah termasuk ahli zikir, dimana tidak ada seorang yang duduk di situ akan mendapatkan celaka." (hari. Bukhari Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Apabila berkumpul suatu kaum dalam rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Al Qur'an dan mempelajarinya, maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka, rahmat Allah melingkupi mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada didekatNya (para malaikat)." (H.R. Muslim)

Sunday, April 10, 2011

9 JENIS ANAK SYAITAN

1. Zalituun

Duduk di pasar/kedai supaya manusia hilang sifat jimat cermat. Menggoda
supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tidak
perlu.

2. Wathiin

Pergi kepada orang yang mendapat musibah supaya bersangka buruk terhadap
Allah.

3. A'awan

Menghasut sultan/raja/pemerintah supaya tidak mendekati rakyat. Seronok
dengan kedudukan/kekayaan hingga terabai kebajikan rakyat dan tidak mahu
mendengar nasihat para ulama.

4. Haffaf

Berkawan baik dengan kaki botol. Suka menghampiri orang yang berada di
tempat-tempat maksiat (cth : disko, kelab mlm & kempat yg ada minuman
keras).

5. Murrah

Merosakkan dan melalaikan ahli dan orang yg sukakan muzik sehingga lupa
kepada Allah. Mereka ini tenggelam dalam keseronokan dan glamour etc.

6. Masuud

Duduk di bibir mulut manusia supaya melahirkan fitnah, gosip, umpatan
dan apa sahaja penyakit yg mula dari kata-kata mulut.

7. Daasim

(BERILAH SALAM SEBELUM MASUK KE RUMAH...) Duduk di pintu rumah
kita. Jika tidak memberi salam ketika masuk ke rumah, Daasim akan
bertindak agar berlaku keruntuhan rumahtangga suami isteri
bercerai-berai, suami bertindak ganas, memukul isteri, isteri hilang
pertimbangan menuntut cerai, anak-anak didera dan pelbagai bentuk
kemusnahan rumah tangga lagi.

8. Walahaan

Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika berwuduk
dan solat dan menjejaskan ibadat-ibadat kita yg lain.

9. Lakhuus

Merupakan sahabat orang Majusi yang menyembah api/matahari.


Dan yang terakhir ini yang paling teruk! 


10. Isetan

Sebuah pasaraya yg terkemuka di seluruh duniawi. 
Terdapat di sekitar Lembah Klang, Singapore, Beijing & .....
Kebaikan : Memberi potongan harga pada Karnival jualan.
Keburukan : Melalaikan manusia bershopping sehingga lupa waktu
sembahyang dan lupe yg lakinya dah tunggu kat kereta.
Pesanan : Shopping tu agak2 sikit, jangan sampai berlebih2an pulak.
Membazir itulah sebenarnya amalan Syaitan. 

Thursday, April 7, 2011

Asal-Usul Kejadian Api


Assalamualaikumwarrah,atullahiwabarakatu.
Hari ini saya akan menceritakan tentang API.

  Tahukah anda bagaimana asal kejadian api di dunia ini ?Diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah menceritakan tentang asalnya kejadian api di dunia.Ketika Nabi Adam a.s dihantar ke dunia kerana kesalahannya memakan buah khuldi,maka Allah SWT telah memerintahkan Malaikat Jibril supaya mengambil sedikit api dari neraka untuk dihantar ke dunia bagi kegunaan Nabi Adam.Maka Jibril pun diperintahkan untuk meminta tersebut daripada Malaikat penjaga api neraka iaitu Malaikat Zabaniah.
Ini antara dialog mereka berdua:

Jibril:Wahai Zabaniah,aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sedikit api neraka bagi dihantar ke dunia untuk kegunaan Adam di sana.

Zabaniah:Baiklah,sebanyak mana sedikit itu wahai Jibril ?

Jibril:Berilah sebesar buah kurma

Zabaniah:Ohh tidak...Kalau sebesar buah kurma api neraka itu yang engkau bawa,nescaya cair 7 lapisan langit dan 7 lapis bumi akibat kepanasannya.

Jibril:Kalau begitu berilah kepadaku sebesar dari buah kurma..

Zabaniah:Kalau sebesar separuh kurma api neraka ini engkau letakkan di dunia,nescaya tidak akan turun walaupun setitik hujan dari langit dan tidak ada sesuatu pun tumbuhan akan tumbuh di bumi nanti.

    Maka Jibril menjadi buntu untuk meminta sebesar mana api yang mesti dipinta.Dia pun menghadap Allah untuk mengetahui sendiri saiz api yang perlu dihantar ke bumi.
     Allah SWT pun memerintahkan supaya Jibril mengambil hanya sebesar zarah yakni sebesar Atom yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.Maka Jibril pun mengambil api neraka sebesar zarah itu dari Malaikat Zabaniah tetapi oleh kerana terlalu panas,api neraka sebesar zarah itu terpaksa pula disejukkan dengan mencelupkannya di dalam 70 buah sungai Syurga dan di setiap sungai itu pula direndam 70 kali.
    Bayangkanlah kepanasan api neraka yang sebesar zarah yang terpaksa disejukkan di dalam 70 buah sungai dengan sebanyak 70 kali celupan di setiap sungai dan sisanya sahaja itupun manusia tidak dapat bertahan akan kepanasannya.Bagaimana pula dengan api  di neraka itu sendiri ? Bolehkah amalan kita yang sedikit itu dapat menyejukkan api di sana ?Apatah lagi bukan amalan baik kita lakukan sebaliknya amalan keji dan hina pula yang kita kumpulkan.NAUZUBILLAHIMINZALIK.

Friday, April 1, 2011

Sejarah April Fool"s

 Menurut riwayatnya iaitu kira-kira lebih dari seribu tahun yang lalu.Sepanyol di bawah pemerintahan Islam yang begitu kuat sehingga tidak dapat dihancurkan.Dan sememangnya menjadi tabiat kaum kuffar(kufur) iaitu musuh-musuh Islam pada sepanjang masa dan sejarah.Tidak akan merasa senang serta tidak akan pernah hilang keinginan mereka untuk menghancurkan Islam dan memadam cahaya Allah S.W.T..

Berbagai cara akan mereka lakukan dan berbagai helah dicari untuk menjatuh umat Islam.Begitu juga keadannya di Sepanyol ketika itu.kaum Kristian terutamanya berharap untuk melenyapkan Islam dari seluruh bahagian Sepanyol.Sedangkan ketika itu umat Islam beberapa bahagian di Sepanyol seperti di Grenada(Ghornata),begitu kuat mengamalkan cara hidup yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.Selain itu mereka begitu kuat hingga tidak dapat diganngu gugat.

Beberapa kali mereka mencuba menyerang,menggangu serta cuba membersihkan kekuasaan umat Islam tetapi menemui kegagalan demi kegagalan.Lalu mereka mengirimkan pengintip untuk mengetahui asas kekuatan umat Islam di sana.Maka pengintip tersebut berpura-pura masuk Islam dan apabila sekian lama bersama-sama dengan umat Islam di sana.Beliau menemui satu kekuatan umat Islam iaitu IMAN dan TAQWA mereka kepada Allah.

Maklumat tersebut lalu di sampaikan kepada musuh-musuh Islam lalu mereka mencari strategi untuk melemahkan umat Islam di sana dan menghancurkannya.Setelah beberapa kali bersidang,mereka membuat kesimpulan bahawa untuk melemahkan kaum Muslimin,mereka mesti melemahkan Iman dan Taqwa mereka kepada Allah SWT.Lalu mereka pun mencuba berbagai cara dlam usaha melemahkan Iman umat Islam.Antaranya mereka mengirimkan alkohol,muzik,dadah malah wanita-wanita yang menghayalkan.

Strategi tersebut cukup berkesan.Setelah beberapa lama didapati sesetengah umat Islam tidak lagi kuat Imannya dan Taqwa mereka.Apabila menyedari keadaan tersebut,maka mereka sekali lagi merancang untuk menyerang dan memusnahkan umat Islam.

Maka kali ini umat Islam diserang habis-habisan,Malng sekali pada ketika ini,umat Islam tidak lagi berupaya melawan dan mempertahankan diri mereka.

Akhirnya jatuhlah semua daerah kepada Sepanyol dari penguasaan umat Islam selama 800 tahun kepda Kristian seluruhnya.Daerah  terakhir yang dapat dikuasai adalah Grenada.

Kezaliman yang di lakukan kepada umat Islam ketika itu amat dahsyat.Sekiranya di temui pasti akan di seksa dan dibunuh.Maka pihak Muslimin terpaksa lari dan menyembunyikan diri.Namun ini beluim dapat memuaskan hati mereka.

Lalu mereka menawarkan peluang iaitu sekiranyan penduduk Muslimin ingin selamat.Mereka ingin hendaklah berpindah keluar dari Sepanyol dan kapal-kapal akan disediakan.

Pada mulanya,kaum Muslimin merasa curiga atas tawaran tersebut,tetapi mereka tiada pilihan lain.Tambahan pula mereka mendapati bahawa kapal-kapal untuk mereka melakukan pelayaran telah tiba di pelabuhan dan menanti ketibaan mereka.

Tanggal 1 April,kaum Muslimin keluar beramai-ramai ke pantai dengan hasrat untuk meninggalkan negeri Sepanyol.Pada kesempatan inilah tentera-tentera Sepanyol telah menyerang dan membunuh Muslimin keseluruhnya,sama ada wanita atau kanak-kanak.Bahkan kapal-kapal yang berada di pantai dibakar.Tidak cukup dengan itu,penempatan lain pihak Muslimin juga dibakar.Maka hancurlah pihak Muslimin dan berjayala musuh Islam dalam usaha melakukan "pembersihan" terhadap pihak Muslimin.

Peristiwa berdarah yang menyedihkan ini dirayakan oleh pihak Kristian pada1 April pada setiap tahun...

Perayaan ini akhirnya dirayakan setiap tahun bukan sahaja di Sepanyol tetapi juga di seluruh dunia sebagai April Fool"s Day..Namun apa yang paling menyedihkan,orang-orang Islam pun turut memperingati April Fool"s Day tanpa menyedari mereka sebenarnya merayakan ulang tahun pembunuhan saudara sesama Islam.

Sesungguhnya sebagai umat Islam adalah tidak wajar sama sekali dan tidak seharusnya kita membudayakan suatu budaya yang bukan datangnya dari Islam itu sendiri.Berhati-hatilah terhadap budaya ini/

Firman Allah SWT yang bermaksud:"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah,dan (sehingga) menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah.Kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim"
(Surah Al-Baqarah :193)


                              ASSALAMUALAIKUMWARRAHMATULLAHIWABARAKATUH

Friday, March 25, 2011

4 pahala besar sebelum tidur

Rasulullah s.a.w. berpesan kepada Aisyah r.a.: Ya Aisyah jangan engkau tidur sebelum 
melakukan empat perkara yiaitu:

1. Sebelum khatam Al Quran
2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhirat
3. Sebelum para muslim meridoi kamu
4. Sebelum kau laksanakan haji dan umrah

Bertanya Aisyah:

Ya Rasulullah s.a.w. Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?

Rasulullah s.a.w. tersenyum dan bersabda: Jika engkau tidur bacalah surah Al Ikhlas
tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Quran.

Membaca selawat untuk Ku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi
syafaat dihari kiamat.

Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meredoi kamu..

Dan perbanyakanlah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka seakan-akan kamu 
telah melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Agama Mirip Islam tetapi bukan Islam

                                           Jika perhati betul2 mungkin kita juga turut solat di
                                           belakang imamnya,kerana miripnya sembahyang
                                           agama baru dengan solat Islam.ASTARGFIRULLAHHALAZIM

 Jika dilihat sekali imbas,kita fikir mereka sedang solat berjemaah.Perhati betul-betul,sebenarnya mereka ini semua bukan bersembahyang bahkan mereka bukan Muslim.
 Mereka adalah penganut satu agama baru yang sembahyangnya nirip seperti solat orang-orang Islam.Agama itu dipanggil Khasanah Ortodox.Sudah menular di Singapura dan kemungkinnan akan melarat ke Malaysia.Buat masa ini,penganutnya tidak ramai .Agama ini dikatakan berasal Russia dan nama singkatannya ialah KOS(Khasanah Ortodol Syria).
 Yang mengharaikan kita,mengapa ibadatnya mirip ibadah orang Islam.Cuma bezanya mereka bersembahyang dengan diiringi lagu.Ketika rukuk tangan mereka menunjukkan tanda palang di dada.Agama ini satu dari mazhab Kristian.
 Apabila Mangrib tiba,penganutnya2 bergegas untuk sembahyang.Semuanya berkopiah ada yang bersongkok dan sembahyang,mereka diketuai oleh seorang oleh seorang imam dan menggunakan bahasa Arab.
 Rukun solatnya ada ruku` dan sujud.Bezanya mereka bersolat sebanyak 7 kali sehari setiap 3 jam dan setiap kali bersembahyang  hanya 2 rakaat sahaja.
 Jika seseorang itu tidak perasan ia boleh mengelirukan orang-orang Islam,(memang itu pun tujuan sebenar wujudnya agama ini.Antaranya waktu solat mereka adalah:

 • Sa`atul awwal(fajar/subuh)
 • sa`atuts tsalis(dhuha)
 • sa`atus sadis(dhuhur)
 • sa`atut tis`ah(ashar)
 • sa`atul ghurub(maghrib)
 • sa`atun naum(Isya`)
 • sa`atul layl(tengah malam)
Mereka juga berpuasa .Jika orang Islam berpuasa pada bulan ramadhan selama sebulan..Agama KOS ini berpuasa selama 40 hari berturut-turut disebut "Shaumil Kabir".\ yang dilakukan sekitar bulan April.Jika dalam Islam ada puasa sunnah iaitu Isnin-Khamis.Pada agama KOS ini dilakukan pada hari Isnin-Jumaat.Kerana mengenang kesengsaraan(sebenarnya Nabi Isa a.s diangkat ke sisi Allah).
Selain solat dan puasa,jamaah KOS juga mengena zakat dan zakat dalam ajaran KOS ia adalah sepersepuluh pendapatan.Sedangkan Islam tidak menyuruh fakir miskin untuk membayar zakat.
Yang menjadi tanda soalan,kenapa agama KOS ini direka supaya mirip dengan agama Islam?
Kerana mereka mahu memesongkan akidah kita.                                                Assalamualaikum.
                                                          :)

Sunday, March 13, 2011

Kisah Dajjal

Dajjal adalah laki-laki keturunan Adam. Ia seorang pemuda Yahudi berkulit merah, bertumbuh pendek (diriwayat lain disebutkan besar dan tinggi), berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, matanya sebelah kanan buta, dan matanya ini tidak menonjol keluar dan juga tidak tenggelam, seperti buah anggur yang masak. Pada mata sebelah kirinya terdapat daging tumbuh yang lebih tebal dari sudutnya*. Diantara kedua matanya terdapat tulisan ka fa ra yang terpisah yang dapat dibaca oleh setiap mukin, baik yang buta huruf maupun yang pandai menulis. Ciri menonjol lainnya adalah bahwa ia mandul, tidak punya anak.
* Mata kanannya buta, seolah-olah buah anggur yang bulat. Maksudnya, hilang sinar matanya sehingga ia tidak dapat melihat dengannya. Matanya tidak menonjol dan tidak pula cekung. Inilah sifat anggur. Jika airnya hilang dan tinggal kulitnya, seolah-olah buah itu belum masak. Sedangkan, mata kirinya yang digunakan untuk melihat, bersinar kehijauan, seolah-olah bintang yang bersinar terang. Akan tetapi, matanya tajam seperti cermin bersinar hijau, atau seperti buah anggur yang paling menonjol di antara setandan buah anggur, atau seperti dahakyang berada di dinding kapur. Di dalamnya juga terdapat kulit atau daging yang tumbuh, seolah-olah telah menyatu dengan darah. Jadi, Dajjal mempunyai dua mata yang cacat karena cacat adalah aib, dan setiap cacat pada segala sesuatu adalah aib, sedangkan ia mempunyai cacat mata yang ada di wajahnya. Mata kanannya benar-benar cacat karena buta atau tidak dapat melihat, sedangkan mata kirinya tajam (melotot) dan diatasnya terdapat selaput mata. Jadi, setiap matanya dapat dikatakan cacat yang sebenarnya. (Lihat: Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci hal 112, Abdul Wahhab Abdus Salam).
1. Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah saw bersabda, “… maka aku pergi sambil menoleh, tiba-tiba ada laki-laki yang berkulit merah dan rabutnya berombak.” [HR. Bukhari, Muslim dan Malik]
2. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Dajjal adalah orang yang cacat mata kirinya dan rambutnya keriting seperti buih karena lebatnya.” [HR. Muslim]
3. Dari Abu Umamah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dajjal berperawakan dan tinggi serta berambut keriting…” [HR. Ibnu Majjah]
4. Dalam Hadist Hudzaifah disebutkan, “Sesungguhnya Dajjal itu matanya terhapus dan di atasnya terdapat selaput mata yang tebal… ” [HR. Muslim]
5. Dari Abu Sa’id Al-Kudri r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Dan tidaklah diutus seorang nabi yang diikuti itu, kecuali untuk memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Aku telah menerangkan perkaranya bahwa ia cacat, sedang Tuhan kalian tidaklah cacat. Mata kanannya menonjol dan tidak dapat disembunyikan, seolah-olah dahak yang berada di dinding kapur, sedangkan mata kirinya seperti planet yang bulat …” [HR. Ahmad]
6. Dari Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melakukan thawaf di Baitullah…” Lalu beliau mengatakan bahwa beliau melihat Isa Ibnu Maryam a.s, kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan ciri-cirinya dengan sabdanya, “Dia itu seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak (tidak bersinar), ” Para sahabat berkata, “Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qathn”, seorang laki-laki dari Khuza’ah.” [Shahih Bukhari, Kitabul Fithan, Bab Dzikrid Dajjal 13:90, Shahih Muslim, Kitabul Iman, Bab Dzikril Masih Ibni Maryam 'alaihissalam wal-Masihihd-Dajjal 2:237]
Ibnu Qathan: Namanya Abdul ‘Uzza bin Qathan bin Amr Al-Khuza’i. Adad yang mengatakan bahwa dia berasal dari kalangan Bani Musthaliq dari suku Khuza’ah. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid. Ibnu Qathan tidak memiliki hubungan kesahabatan dengan Rasulullah saw karena dia telah meninggal pada zaman jahiliah. Adapaun tambahan riwayat yang mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi saw, “Apakah keserupaannya dengaku itu membahayakan bagiku?” Lalu Nabi menjawab, “Tidak, engkau muslim sedang dia kafir.” adalah tambahan yang dha’if dari riwayat Al-Mas’udi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dicampur dengan hadits lain. [Ta'liq Ahmad Syakir atas Musnad Ahmad 15:30-31; Al-Istabah Fi Tamyizish-Shahabah 4:239, dan Fathul-Bari 6:488 dan 13:10]
7. Dan di antara sifat-sifatnya (ciri-cirinya) lagi ialah seperti yang disebutkan dalam hadits Fathimah binti Qais r.a mengenai kisah Al-Jasasah yang ada dalam riwayat itu Tamim Ad-Dari r.a berkata, “… Lalu kami berangkat dengan segera sehingga ketika kami sampai di biara tiba-tiba di sana ada seorang yang sangat besar dan diikat sangat erat…” [Shaih Muslim, Kitabul Fitan wa Asy-rathis Sa'ah, Bab Qishshatil Jasasah 18:81]
8. Dalam hadits Imran bin Husein r.a, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “Semenjak diciptakannya Adam hingga datangnya hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal.” [Shahih Mualim 18:86-87]
9. Dajjal tidak punya keturunan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abi Sa’id Al-Khudri r.a dalam kisahnya bersama Ibnu Shayyad. Kata Ibnu Shayyad kepada Abu Sa’id, “Saya bertemu orang banyak dan mereka mengira saya ini Dajjal. Bukankah Anda pernah mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa Dajjal tidak punya anak (keturunan)?” Abu Sa’id menjawab, “Betul.” Ibnu Shayyad berkata lagi, “Padahal saya punya anak… ” [Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathis Sa'ah, Bab Dizkri Ibnu Shayyad 18:50]
10. Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw pernah menyebut-nyebut Dajjal di hadapan orang banyak, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul.” [Shahih Bukhari, Kitabul Fitan, Bab Dizkird Dajjal 13:90; dan Shahih Musli, Kitabul Fitan wa Asy-rathis Sa'ah, Bab Dzikrid Dajjal 18:59]
11. Ubadah bin Ash-Shamit r.a meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Masih Dajjal itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk, berambut kribo, buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak menonjol serta tidak tenggelam. Jika ia memanipulasi kamu, maka ketahuilah bahwa Rabbmu tidak buta sebelah matanya.” [Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud 11:443. Hadits ini derajatnya shahih. Lihat: Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir 2:317-318, hadits nomor 245]
12. Dalam hadits Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Adapun Masih kesesatan itu adalah buta sebelah matanya, lebar jidatnya, bidang dadanya bagian atas dan bengkok (kakinya).” [Musnad Imam Ahmad 75: 28-30 dengan tahqiq dan syarah Ahmad Syakir. Dia berkata, "Isnadnya shahih". Hadits ini juga dihasankan oleh Ibnu Katsir; An-Nihayah. Fil Fitan wal Malahin 1:130 dengan tahqiq Dr. Thaha Zaini].
13. Dalam hadits Hudzaifah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dajjal itu buta matanya sebelah kiri dan lebat rambutnya.” [Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathis Sa'ah, Bab Dzikrid Dajjal 18:60-61]
14. Dalam hadits Anas r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dan di antara kedua matanya termaktub tulisan ‘kafir’. [Shahih Bukhari, Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal 13:91; dan Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathus Sa'ah, Bab Dizkrud Dajjal 18:59]. Dan dalam satu riwayat disebutkan: “Kemudian beliau mengejanya – kaf fa ra – yang dapat dibaca oleh setiap muslim.” [Shahih Muslim 18:59]. Dan dalam satu riwayat lagi dari Hudzaifah, “Dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak.” [Shahih Muslim 78:67]

Thursday, March 10, 2011

Tanda-Tanda Besar Hari Kiamat.

 Assalamualaikum,followwer.
Saya akan menceritakan tentang tanda-tanda besar Hari Kiamat..

 • Hijaunya Bumi Arafah
 • Lahirnya anak-anak zina dari perkahwinnan tidak sah atau penceraian tidak diluluskan mahkamah.
 • Keluar sejenis binatang keluar dari perut bumi iaitu Darratul Ardhi
 • Keluar asap tebal di bumi Hijaz
 • Munculnya nabi Palsu ke-40
 • Diangkat Al-Quran dan Ilmu Addin(Agama Islam) dari manusia
 • Runtuhnya Kaabah diserang oleh orang Habsyah
 • 3 kali gempa bumi
 • Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
 • Dan bermulalah kekuasaan yang boleh meragut Iman Muslimin
 • Munculnya Imam Mahdi
 • Turunya Nabi Isa a.s dan melaungkan azan yang mematikan kaum Yakjuj dan Makjuj
 • Matahari terbit dari ufuk Barat
 • Malaikat Israfil meniup sangka kala selama 3 kali.
 • Pembangkitan orang yang telah meninggal dunia
                                                             Renunglah.


Sekian Terima Kasih

Friday, February 18, 2011

Biodata Aku

Nama:Muhammad Alif Amirul bin Mohd Al-Jeffri
Nama gelaran:Tom Cruise
Umur:14 thn
Tarikh lahir:20 july 1997
Tempat lahir:Hospital Universiti,Petaling Jaya,Selangor.
Makannan kegemaran:Kurma/Nasi Goreng Kampung
Minuman kegemaran:Air Zam-Zam/Milo ais
Warna yang digemarkan:Putih
Number Phone;0133031738(Celcom)
Motto hidup:"Usah gelisah kamu dibenci oleh orang kerana ada yang masih menyayangimu,dan gelisahlah apabila kamu dibenci oleh Allah kerana tiada sesiapa akan mengasihimu di langit nanti"

Monday, February 14, 2011

Sejarah Valentine

 Assallamualaikumwarrahmatullahiwabarakatu..
apa khabar?Renungan tentang valentine"s day


                                                          Renungan.
Tanggal 14 Februari pada setiap tahun mungkin adalah merupakan suatu tarikh yang menjadi ingatan bagi sesetengah orang kerana inilah tarikh "keramat" bagi golongan tertentu.Jika kita tanya kepada golongan tersebut,kenapakah tarikh 14 Februari dinanti-nantikan?Antara jawapan yang diberikan diberi oleh mereka ialah"Inilah ......Hari kasih sayang,Hari kekasih,Valentine"s Day!
Dan semestinya tanggal 14 Februari merupakan hari yang ditunggu-tunggu bagi pasangan kekasih yang sedang dilamun asmara.Mereka akan saling mengutus surat ataupun kad-kad Valentine"s Day berserta cenderamata sebagai manifestasi rasa cinta kepada pasangan masing-masing.Tidak ketinggalan program-program TV diselitkan cerita-cerita berunsur cinta ditayangkan nama Valentine"s Special.Tetapi apa yang menyedihkan kita ialah golongan yang merayakan hari tersebut,ada yang terdiri dari kalangan generasi muda(atau tua)? Islam.
Kenapa "keraian" ini boleh menular kepada golongan Islam??Tidak lain dan tidak bukan kerana pemikiran mereka telah diresapi oleh racun ideologi Barat dan beranggapan sambutan hari Valentine"s Day tidak bertentangan dengan aqidah yang mereka pegang.Pada dasarnya mereka telah terpedaya dengan slogan-slogan dari Barat yang disuntikkan kedalam pemikiran mereka tetapi pernah menjadikan aqidah ini sebagai asas pandangan hidup mereka.Inilah bahayanya racun sekularisme!
Pada 12 februari 2004 Mufti Perak,Datuk Seri Harussani Zakaria seperti yang di siarkan di akhbar harian "Utusan Malaysia" dengan tegasnya menfatwakan bahawa umat Islam yang meraikan "Valentine"s Day" pada 14 feb boleh merosakan aqidah atau terkeluar dari Islam jika cara melakukannya mirip dengan agama asal,Kristian.Kenapa pula amaran dan fatwa yang begitu tegas dikeluarkan ?Maka sudah tentulah ini adalah diasaskan pada sejarah dan intipati hari Valentine"s itu sendiri yang perlu di fahami oleh seluruh umat Islam.


                                                                  SEKIAN

Thursday, February 10, 2011

8 Fakta Tentang Malaikat.

Malaikat merupakan makhluk Allah yang dicipta dari Cahaya.Selain itu,mereka juga tidak pernah henti beribadat kepada Allah.
Jadi,saya share kepada korang tentang Malaikat. • Malaikat ialah utusan2 yang bersayap empat.
 • Malaikat yang terakhir mati ialah Izrael setelah oleh Allah S.W.T. pada Hari Kiamat.
 • Malaikat Jibrail mempunyai 600 sayap manakala Israfil mempunyai 12000 sayap.
 • Sayap Malaikat Jibrail dapat menutupi langit dari arah Utara,Selatan,Barat,dan Timur.
 • Kaabah Malaikat yang berada di langit ke-7 iaitu Baitul Makmur,
 • 70000 ribu malaikat masuk ke Baitul Makmur setiap hari,
 • Malaikat Jibrail tidak pernah ketawa sejak diciptakan
 • Manusia perlu malaikat sebagai lambang keberkatan.
Sekian.

  Tuesday, February 8, 2011

  Aku Single

  Assallamualaikum,kawan.
  Hello :)
                                                            Pengalaman pertama
   Aku akn cerita psl aku msh single.Aku ada satu pengalaman mse bercinta dngn kwn lme skolah rndh 
  aku.Dia ni perangai pelik lar,pstu die xnk relationship kiteorng orang thu.And,she said "nnti kne ejek orang".hahahahha...Her reason so suck!Lagipun,die tu aku x mnt sngt.hehehe.
  At one day,aku mntk break dngn die.Because die curang ngn aku.Kwn aku berithu kt aku,sbb die nmpk ngn mte sendiri.Aku pn x smpai hati ckp at her....And I show the evidence that she guilty at me.
  For now,aku akn sentiasa hati-hati.Oklah,ni jer aku dpt share kt korang.hehehehe.
                                               

                                                   So long,see u....

  Saturday, February 5, 2011

  Hukum Kahwin dengan orang non-Muslim.

   Assallamualaikum..
   Saya ditugaskan oleh kwan saya..Dia menanya saya bagaimana Islam berkahwin dengan yang bukan Islam?
  Agk sukar untuk memberi jawapan yang sahih..InsyaAllah.
    
     Hukum berkahwin dngn orng yang bukan Islam adalah sah..Terdapat 10 atau 5 perkara yang ingin berkahwin dngn bukan Islam.


  1. Lelaki/Perempuan harus menerima Islam dngn hati terbuka.Lelaki/perempuan tidak boleh menukar agama seperti agama selain Islam.
  2. Apabila perempuan yg bukan Islam tidak mahu menerima Islam,lelaki pula harus berdakwah mengikut kemampuan.
  3. Jangan memaksa perempuan/lelaki yang bukn Islam untuk masuk Islam.Kerana itu adalah slh.Rasullullah tidak memaksa umatnya msuk Islam.Tapi berdakwah kepada umatnya untuk menerima Islam..
  4. Jika tidak mmpu berdakwah kepada perempuan/lelaki yang bukan Islam,minta seorang ustaz untuk menolong dngn ikhlas...
  5. Akhir sekali,tinggalkan kekasihmu jika dia tidak menerima Islam.Itu saya dapt menolong....
                                                                                                                             

                                                                                                                         Sekian....

  Ibn Sina:Tokoh Perubatan

      Assallamualaikum,semua..
  Apa khabar??Aku akan ceritakan tentang tokoh Islam iaitu Ibn Sina..
    

     Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dari Iran yang hidup antara tahun 980 - 1037 M..
    Guru beliau bernama Al-Farabi yang juga ahli falsafah.Beliau dilahirkan 370 hijrah atau 980di Bukhara dlm bidang bahasa dan sastera.
    Selain itu,beliau turut mempelajari ilmu2 lain seperti geometri,logik,matematik,sains,fiqah,dan perubatan.
    Walaupun ibn Sina menguasai pelbagai ilmu pengetahuan termasuk falsafah tetapi beliau lebih unggul dlm bidang perubatan.Sama ada sebagai doktor ataupun mahaguru ilmu tersebut.
    Beliau menjadi terkenal setelah menyembuh penyakit Putera Al-Nub ibn Nas Al-Samani.Kerana penyakit itu sukar diubati oleh doktor lain.Kehebatan dan kepakaran beliau telah digelarkan al-Syeikh al-Rais(Mahaguru Pertama).
    Karya yang berjudul Al-qanun fi altibb telah menjadi rujukan kepada seluruh pelajar universiti yang belajar dlm bdg perubatan.
    Beliau wafat(meninggal dunia) pada tahun sekitar 980 masihi.Beliau juga telah menabir jasa kepada sejarah Islam kerana beliau tidak mengeluh menimba ilmu..
                                                                                                                         


                                                                                                                        SEKIAN,TERIMA KASIH.

  Friday, January 28, 2011

  Hrmmmm,Dh lme x update..

      Assallamualaikum,,
  Aku pun dh lme x update blog..Coz aku bnyk kerje at Facebook,Erm..Aku sekarang masih single lagi..Satu awek pn x melekat..Aku pn terpakse online senyp2 sbb nnti adik aku bising,..Aku prnh la bercinta dngn satu gadis berasal dri miri..She stay at Pujut..Nme tempat tula..

  Aku jth cnta kt die sbb die nie Sporting,Nice,x sombong.Dia ni kuat "touching"..Satu aritu,ak chatting ngn die,,,,
  bagilah slm,pstu die jwblah.Pstu,aku ckp kt die...  Akan Bersambung.........